Information line

+48 91 481 74 00

CfEUTP

Modernizing of EDS luggage control system and conveyors Development of security systems

Modernizing of EDS luggage control system and conveyors

Project "POIS.08.04.00-00-014/09-00 Development of security systems for fire protection and operations at Szczecin-Goleniów Airport

w ramach działania 8.4 "Bezpieczeństwo i ochrona transportu Lotniczego" priorytetu VIII : "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Projekt pt. Modernizacja systemu kontroli bagażu EDS oraz przenośników taśmowych terminalu PL Szczecin-Goleniów jest integralnym elementem szerszego działania skierowanego jest przede wszystkim na obsługę polsko-niemieckiej części Euroregionu Pomerania i stanowić ma ważną część intermodelowego korytarza transportowego regionu. W promieniu 100 km od lotniska mieszka około 1 mln Polaków oraz około 500 tys. Niemców, dla których lotnisko Szczecin-Goleniów po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań powinno stać się atrakcyjną alternatywą transportową w komunikacji ponadregionalnej oraz ważnym elementem przewagi konkurencyjnej.

Projektowana inwestycja wynika z systematycznie zwiększającym się ruchem lotniczym i koniecznością usprawnienia systemu ochrony w Porcie lotniczym Szczecin Goleniów. Nabyte środki techniczne będą wykorzystane dla utrzymania standardów wymaganych przepisami lotniczymi dla lotniska kategorii 4D zgodnie z Certyfikatem lotniska Szczecin-Goleniów Numer PL - 003/EPSC/2007 wydanym przez Urząd lotnictwa Cywilnego oraz zatwierdzonym przez tę jednostkę certyfikującą Programem Ochrony Lotniska Szczecin-Goleniów. Przedmiotem inwestycji jest Dostawa, montaż i uruchomienie systemu EDS do kontroli bagażu rejestrowanego wraz z dostosowaniem układu przenośników taśmowych transportujących bagaż rejestrowany dla Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów. Przedmiotem inwestycji będzie dostawa, montaż i uruchomienie systemu EDS do kontroli bagażu rejestrowanego wraz z dostosowaniem układu przenośników taśmowych transportujących bagaż. Pod pojęciem system EDS rozumiany będzie system wielopoziomowej kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego posiadający właściwość automatycznego wykrywania i sygnalizowania za pomocą alarmu materiałów wybuchowych umieszczonych w bagażu, niezależnie od materiału z jakiego wykonany jest bagaż. Integralną część systemu EDS stanowi użytkowany obecnie system taśmociągów do transportu i sortowania bagażu.

System składać się będzie z 5 logicznych poziomów, które określają kolejne etapy postępowania z bagażem podczas jego kontroli.

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.04.00-00-012/09-00 na kwotę dofinansowania z POIiŚ 3 955 055,00 PLN (netto) stanowiących 85% zamówienia. (całkowita wartość 5 676 660,00 w tym VAT 1 023 660,00 PLN)

Postęp prac, przy realizacji projektu:

Modernizacja systemu kontroli bagażu EDS oraz przenośników taśmowych terminalu PL Szczecin-Goleniów

Project galleries

Project progress:

6 kwietnia 2010 6 kwietnia 2010
9 kwietnia 2010 9 kwietnia 2010
13 kwietnia 2010 13 kwietnia 2010
22 kwietnia 2010 22 kwietnia 2010
29 kwietnia 2010 29 kwietnia 2010
8 maja 2010 8 maja 2010
LiveZilla Live Chat Software